Auteur: admin

Een medewerkster van een supermarkt krijgt na een bedrijfsongeval post-traumatische dystrofie. De verzekeraar van de supermarkt ontkent de ernst van het letsel. ▼

De medewerkster klopt aan bij ons kantoor nadat zij een geschil heeft gehad met haar vorige advocaat. Op dat moment wordt al jaren zonder resultaat over de zaak onderhandeld. Als ons kantoor een rechtszaak aanspant, komt de verzekeraar van de werkgever wel over de brug. Nog voordat de rechter naar de zaak heeft gekeken, komt het tot een schikking. Read more →

Bij een verkeersongeval zijn een fietser/voetganger en een gemotoriseerd voertuig betrokken. De verzekeraar van het gemotoriseerde voertuig erkent maar voor 50% aansprakelijkheid. ▼

Bij verkeersongelukken van fietsers/voetgangers met een gemotoriseerd voertuig erkent de verzekeraar van het betrokken gemotoriseerde voertuig vaak maar voor 50% aansprakelijkheid. Dit is het door wet en rechtspraak vastgestelde minimum. Wat veel mensen niet weten, is dat de verzekeraar wel degelijk voor 100% aansprakelijkheid moet erkennen als geen sprake is van schuld bij de fietser/voetganger! Bij beperkte schuld is het… Read more →

Een onderhoudsmedewerker overlijdt aan mesothelioom veroorzaakt door asbest. Zijn nabestaanden proberen met hulp van het Instituut Asbestslachtoffers schadevergoeding te krijgen. Tevergeefs. ▼

Het Instituut heeft zich laten afschepen door de advocaat van de werkgever. Ons kantoor neemt contact op met een ex-collega van de onderhoudsmedewerker. Met hem stellen we een getuigenverklaring op omtrent blootstelling aan asbest tijdens het werk. Deze getuigenverklaring is samen met een sommatie van ons kantoor voldoende om de werkgever alsnog aansprakelijkheid te laten aanvaarden. Zonder dat het tot… Read more →

Iemand houdt ernstige klachten over aan een medische ingreep of een ongeval. De wederpartij ontkent het verband tussen het letsel en het ongeluk of de ingreep. ▼

De ontkenning van het verband tussen een letsel en een ongeval of ingreep kan bijzonder pijnlijk zijn voor slachtoffers. Het komt niet zelden voor dat medisch adviseurs van verzekeringsmaatschappijen het letsel bagatelliseren of privéomstandigheden aanhalen die helemaal niets met de zaak te maken hebben. Ook wordt nogal eens beweerd dat het letsel al bestond voordat het ongeluk of de ingreep… Read more →

De meeste verzekeraars erkennen whiplash niet als een letsel. ▼

Verzekeraars doen bij de behandeling van whiplashzaken vaak een beroep op neurologen. Deze beroepsgroep erkent geen objectief medische oorzaak voor whiplash-klachten. Hetzelfde geldt voor chronische-pijnsyndromen. Wat kan ons kantoor voor uw doen? Whiplashzaken zijn niet eenvoudig, maar ze zijn zeker niet bij voorbaat een verloren zaak. In de praktijk blijkt namelijk dat rechters de richtlijn van neurologen lang niet altijd… Read more →

In 2005 ondergaat een (jonge) cliënte een operatie. De ingreep blijkt onnodig te zijn en ze houdt hieraan ook nog eens een lelijk litteken over. Als ze in 2008 aanklopt bij ons kantoor, zijn er al twee advocaten met haar zaak bezig geweest. Zonder concreet resultaat. ▼

Verschillende medische adviseurs zijn van mening dat er een medische fout is gemaakt. Desondanks weigert MediRisk aansprakelijkheid te erkennen. Ons kantoor schakelt de rechter in. Op basis van een nader deskundigenrapport aanvaardt MediRisk in 2009 alsnog aansprakelijkheid. Om de hoogte van het smartengeld te bepalen, is een tweede gerechtelijke procedure nodig. In 2010 eist de rechter uiteindelijk een bedrag dat… Read more →

De afhandeling van de zaak duurt heel erg lang. ▼

Om de aard en omvang van het letsel vast te stellen, is informatie nodig van medische behandelaars. Vaak reageren behandelaars niet of pas na heel veel aanmaningen op verzoeken om informatie. Vervolgens moet de verzekeringsmaatschappij de informatie nog bekijken. Dit kost meestal weer een paar maanden! Bovendien wordt bij letselschadezaken in veel gevallen met de afhandeling gewacht tot duidelijk is… Read more →

Een voormalig lasser heeft op zijn werk asbestose opgelopen. Zijn werkgever weigert aansprakelijkheid te erkennen. ▼

Ons kantoor vraagt een aantal oud-collega’s van de lasser om een getuigenverklaring op papier te zetten en we sturen de verzekeraar van de werkgever een dagvaarding. Vervolgens erkent de verzekeraar alsnog aansprakelijkheid. Na onderhandelingen komt het tot een schikking. De cliënt ontvangt € 48.000. We laten meteen vastleggen dat hij (daar bovenop) smartengeld ontvangt als hij in de toekomst onverhoopt… Read more →