Bij een verkeersongeval zijn een fietser/voetganger en een gemotoriseerd voertuig betrokken. De verzekeraar van het gemotoriseerde voertuig erkent maar voor 50% aansprakelijkheid. ▼

Bij verkeersongelukken van fietsers/voetgangers met een gemotoriseerd voertuig erkent de verzekeraar van het betrokken gemotoriseerde voertuig vaak maar voor 50% aansprakelijkheid. Dit is het door wet en rechtspraak vastgestelde minimum. Wat veel mensen niet weten, is dat de verzekeraar wel degelijk voor 100% aansprakelijkheid moet erkennen als geen sprake is van schuld bij de fietser/voetganger! Bij beperkte schuld is het ook mogelijk om (iets) meer dan 50% aansprakelijkheid te eisen. In dit soort situaties gaan verzekeraars vaak pas na zware druk of via een gerechtelijke procedure overstag.

Wat kan ons kantoor doen?

Op basis van aangevoerde feiten en juridische argumenten proberen wij in eerste instantie via een briefwisseling bij de verzekeraar volledige erkenning te krijgen. Vaak lukt dit zonder naar de rechter te stappen. Soms is het nodig om met extra bewijzen te komen, zoals getuigenverklaringen. Leidt dit allemaal nog niet tot het gewenste resultaat, dan kunnen wij een voorlopig getuigenverhoor laten gelasten bij de rechtbank of een verzoek indienen bij de rechtbank voor het houden van een voorlopig deskundigenbericht. In het uiterste geval dwingen wij erkenning van aansprakelijkheid bij de rechter af.