Categorie: Kwesties

Bij een verkeersongeval zijn een fietser/voetganger en een gemotoriseerd voertuig betrokken. De verzekeraar van het gemotoriseerde voertuig erkent maar voor 50% aansprakelijkheid. ▼

Bij verkeersongelukken van fietsers/voetgangers met een gemotoriseerd voertuig erkent de verzekeraar van het betrokken gemotoriseerde voertuig vaak maar voor 50% aansprakelijkheid. Dit is het door wet en rechtspraak vastgestelde minimum. Wat veel mensen niet weten, is dat de verzekeraar wel degelijk voor 100% aansprakelijkheid moet erkennen als geen sprake is van schuld bij de fietser/voetganger! Bij beperkte schuld is het… Read more →

Iemand houdt ernstige klachten over aan een medische ingreep of een ongeval. De wederpartij ontkent het verband tussen het letsel en het ongeluk of de ingreep. ▼

De ontkenning van het verband tussen een letsel en een ongeval of ingreep kan bijzonder pijnlijk zijn voor slachtoffers. Het komt niet zelden voor dat medisch adviseurs van verzekeringsmaatschappijen het letsel bagatelliseren of privéomstandigheden aanhalen die helemaal niets met de zaak te maken hebben. Ook wordt nogal eens beweerd dat het letsel al bestond voordat het ongeluk of de ingreep… Read more →

De meeste verzekeraars erkennen whiplash niet als een letsel. ▼

Verzekeraars doen bij de behandeling van whiplashzaken vaak een beroep op neurologen. Deze beroepsgroep erkent geen objectief medische oorzaak voor whiplash-klachten. Hetzelfde geldt voor chronische-pijnsyndromen. Wat kan ons kantoor voor uw doen? Whiplashzaken zijn niet eenvoudig, maar ze zijn zeker niet bij voorbaat een verloren zaak. In de praktijk blijkt namelijk dat rechters de richtlijn van neurologen lang niet altijd… Read more →

De afhandeling van de zaak duurt heel erg lang. ▼

Om de aard en omvang van het letsel vast te stellen, is informatie nodig van medische behandelaars. Vaak reageren behandelaars niet of pas na heel veel aanmaningen op verzoeken om informatie. Vervolgens moet de verzekeringsmaatschappij de informatie nog bekijken. Dit kost meestal weer een paar maanden! Bovendien wordt bij letselschadezaken in veel gevallen met de afhandeling gewacht tot duidelijk is… Read more →