Categorie: Voorbeelden

Een medewerkster van een supermarkt krijgt na een bedrijfsongeval post-traumatische dystrofie. De verzekeraar van de supermarkt ontkent de ernst van het letsel. ▼

De medewerkster klopt aan bij ons kantoor nadat zij een geschil heeft gehad met haar vorige advocaat. Op dat moment wordt al jaren zonder resultaat over de zaak onderhandeld. Als ons kantoor een rechtszaak aanspant, komt de verzekeraar van de werkgever wel over de brug. Nog voordat de rechter naar de zaak heeft gekeken, komt het tot een schikking. Read more →

Een onderhoudsmedewerker overlijdt aan mesothelioom veroorzaakt door asbest. Zijn nabestaanden proberen met hulp van het Instituut Asbestslachtoffers schadevergoeding te krijgen. Tevergeefs. ▼

Het Instituut heeft zich laten afschepen door de advocaat van de werkgever. Ons kantoor neemt contact op met een ex-collega van de onderhoudsmedewerker. Met hem stellen we een getuigenverklaring op omtrent blootstelling aan asbest tijdens het werk. Deze getuigenverklaring is samen met een sommatie van ons kantoor voldoende om de werkgever alsnog aansprakelijkheid te laten aanvaarden. Zonder dat het tot… Read more →

In 2005 ondergaat een (jonge) cliënte een operatie. De ingreep blijkt onnodig te zijn en ze houdt hieraan ook nog eens een lelijk litteken over. Als ze in 2008 aanklopt bij ons kantoor, zijn er al twee advocaten met haar zaak bezig geweest. Zonder concreet resultaat. ▼

Verschillende medische adviseurs zijn van mening dat er een medische fout is gemaakt. Desondanks weigert MediRisk aansprakelijkheid te erkennen. Ons kantoor schakelt de rechter in. Op basis van een nader deskundigenrapport aanvaardt MediRisk in 2009 alsnog aansprakelijkheid. Om de hoogte van het smartengeld te bepalen, is een tweede gerechtelijke procedure nodig. In 2010 eist de rechter uiteindelijk een bedrag dat… Read more →

Een voormalig lasser heeft op zijn werk asbestose opgelopen. Zijn werkgever weigert aansprakelijkheid te erkennen. ▼

Ons kantoor vraagt een aantal oud-collega’s van de lasser om een getuigenverklaring op papier te zetten en we sturen de verzekeraar van de werkgever een dagvaarding. Vervolgens erkent de verzekeraar alsnog aansprakelijkheid. Na onderhandelingen komt het tot een schikking. De cliënt ontvangt € 48.000. We laten meteen vastleggen dat hij (daar bovenop) smartengeld ontvangt als hij in de toekomst onverhoopt… Read more →