De afhandeling van de zaak duurt heel erg lang. ▼

Om de aard en omvang van het letsel vast te stellen, is informatie nodig van medische behandelaars. Vaak reageren behandelaars niet of pas na heel veel aanmaningen op verzoeken om informatie. Vervolgens moet de verzekeringsmaatschappij de informatie nog bekijken. Dit kost meestal weer een paar maanden! Bovendien wordt bij letselschadezaken in veel gevallen met de afhandeling gewacht tot duidelijk is of de medische toestand nog verbetert. Soms kan dit jaren duren.

Wat kan ons kantoor voor u doen?

Heel simpel: de telefoon pakken. Vaak helpt het al om met de behandelaar van de verzekeringsmaatschappij duidelijke afspraken te maken. Bij langdurige schadetrajecten kan ons kantoor (desnoods via een spoedprocedure bij de rechter)een voorschot bedingen bij de verzekeringsmaatschappij.