Een onderhoudsmedewerker overlijdt aan mesothelioom veroorzaakt door asbest. Zijn nabestaanden proberen met hulp van het Instituut Asbestslachtoffers schadevergoeding te krijgen. Tevergeefs. ▼

Het Instituut heeft zich laten afschepen door de advocaat van de werkgever. Ons kantoor neemt contact op met een ex-collega van de onderhoudsmedewerker. Met hem stellen we een getuigenverklaring op omtrent blootstelling aan asbest tijdens het werk. Deze getuigenverklaring is samen met een sommatie van ons kantoor voldoende om de werkgever alsnog aansprakelijkheid te laten aanvaarden. Zonder dat het tot een (dure) rechtzaak komt, betaalt hij de nabestaanden een schadevergoeding.