Een voormalig lasser heeft op zijn werk asbestose opgelopen. Zijn werkgever weigert aansprakelijkheid te erkennen. ▼

Ons kantoor vraagt een aantal oud-collega’s van de lasser om een getuigenverklaring op papier te zetten en we sturen de verzekeraar van de werkgever een dagvaarding. Vervolgens erkent de verzekeraar alsnog aansprakelijkheid. Na onderhandelingen komt het tot een schikking. De cliënt ontvangt € 48.000. We laten meteen vastleggen dat hij (daar bovenop) smartengeld ontvangt als hij in de toekomst onverhoopt longkanker of een mesothelioom krijgt.