Iemand houdt ernstige klachten over aan een medische ingreep of een ongeval. De wederpartij ontkent het verband tussen het letsel en het ongeluk of de ingreep. ▼

De ontkenning van het verband tussen een letsel en een ongeval of ingreep kan bijzonder pijnlijk zijn voor slachtoffers. Het komt niet zelden voor dat medisch adviseurs van verzekeringsmaatschappijen het letsel bagatelliseren of privéomstandigheden aanhalen die helemaal niets met de zaak te maken hebben. Ook wordt nogal eens beweerd dat het letsel

al bestond voordat het ongeluk of de ingreep plaatsvond. De reden waarom ze dit doen is duidelijk: dan hoeft de schade niet of slechts deels vergoed te worden.

Wat kan ons kantoor voor u doen?
Bij ernstig of blijvend letsel adviseren wij altijdom een onafhankelijke deskundige in te schakelen. Als uw verzekeringsmaatschappij hier niet aan wil meewerken, kan ons kantoor dit via de rechter afdwingen. Zelf schakelen wij bij iedere letselschadezaak onze eigen medisch adviseur in. Hij kan tegenwicht bieden met een schriftelijk, medisch advies. Dit advies bevat een medisch-deskundige analyse van het letsel op basis van de informatie van de behandelaars. Uitgangspunt hierbij is dat het slachtoffer serieus wordt genomen en met respect wordt behandeld.