In 2005 ondergaat een (jonge) cliënte een operatie. De ingreep blijkt onnodig te zijn en ze houdt hieraan ook nog eens een lelijk litteken over. Als ze in 2008 aanklopt bij ons kantoor, zijn er al twee advocaten met haar zaak bezig geweest. Zonder concreet resultaat. ▼

Verschillende medische adviseurs zijn van mening dat er een medische fout is gemaakt. Desondanks weigert MediRisk aansprakelijkheid te erkennen. Ons kantoor schakelt de rechter in. Op basis van een nader deskundigenrapport aanvaardt MediRisk in 2009 alsnog aansprakelijkheid. Om de hoogte van het smartengeld te bepalen, is een tweede gerechtelijke procedure nodig. In 2010 eist de rechter uiteindelijk een bedrag dat driemaal zo hoog is als het bedrag dat MediRisk aanvankelijk bood. Bovendien moet MediRisk van de rechter alle advocaatkosten vergoeden.