Kwesties

Bij verkeersongelukken van fietsers/voetgangers met een gemotoriseerd voertuig erkent de verzekeraar van het betrokken gemotoriseerde voertuig vaak maar voor 50% aansprakelijkheid. Dit is het door wet en rechtspraak vastgestelde minimum. Wat veel mensen niet weten, is dat de verzekeraar wel degelijk voor 100% aansprakelijkheid moet erkennen als geen sprake is van schuld bij de fietser/voetganger! Bij beperkte schuld is het ook mogelijk om (iets) meer dan 50% aansprakelijkheid te eisen. In dit soort situaties gaan verzekeraars vaak pas na zware druk of via een gerechtelijke procedure overstag.

Wat kan ons kantoor doen?

Op basis van aangevoerde feiten en juridische argumenten proberen wij in eerste instantie via een briefwisseling bij de verzekeraar volledige erkenning te krijgen. Vaak lukt dit zonder naar de rechter te stappen. Soms is het nodig om met extra bewijzen te komen, zoals getuigenverklaringen. Leidt dit allemaal nog niet tot het gewenste resultaat, dan kunnen wij een voorlopig getuigenverhoor laten gelasten bij de rechtbank of een verzoek indienen bij de rechtbank voor het houden van een voorlopig deskundigenbericht. In het uiterste geval dwingen wij erkenning van aansprakelijkheid bij de rechter af.


 

De ontkenning van het verband tussen een letsel en een ongeval of ingreep kan bijzonder pijnlijk zijn voor slachtoffers. Het komt niet zelden voor dat medisch adviseurs van verzekeringsmaatschappijen het letsel bagatelliseren of privéomstandigheden aanhalen die helemaal niets met de zaak te maken hebben. Ook wordt nogal eens beweerd dat het letsel

al bestond voordat het ongeluk of de ingreep plaatsvond. De reden waarom ze dit doen is duidelijk: dan hoeft de schade niet of slechts deels vergoed te worden.

Wat kan ons kantoor voor u doen?
Bij ernstig of blijvend letsel adviseren wij altijdom een onafhankelijke deskundige in te schakelen. Als uw verzekeringsmaatschappij hier niet aan wil meewerken, kan ons kantoor dit via de rechter afdwingen. Zelf schakelen wij bij iedere letselschadezaak onze eigen medisch adviseur in. Hij kan tegenwicht bieden met een schriftelijk, medisch advies. Dit advies bevat een medisch-deskundige analyse van het letsel op basis van de informatie van de behandelaars. Uitgangspunt hierbij is dat het slachtoffer serieus wordt genomen en met respect wordt behandeld.


 

Verzekeraars doen bij de behandeling van whiplashzaken vaak een beroep op neurologen. Deze beroepsgroep erkent geen objectief medische oorzaak voor whiplash-klachten. Hetzelfde geldt voor chronische-pijnsyndromen.

Wat kan ons kantoor voor uw doen?
Whiplashzaken zijn niet eenvoudig, maar ze zijn zeker niet bij voorbaat een verloren zaak. In de praktijk blijkt namelijk dat rechters de richtlijn van neurologen lang niet altijd volgen. Wel moet vaststaan dat de medische klachten verband houden met het ongeluk. Verzekeraars geven er vaak de voorkeur aan om zelf met het slachtoffer en diens advocaat afspraken te maken over de omvang van de schadevergoeding. Soms is het inderdaad mogelijk om met de verzekeraar tot een redelijke schikking te komen. In andere gevallen is het beter als de rechter de knoop doorhakt. Ons kantoor kan u hierover adviseren en u hierin bijstaan.


 

Om de aard en omvang van het letsel vast te stellen, is informatie nodig van medische behandelaars. Vaak reageren behandelaars niet of pas na heel veel aanmaningen op verzoeken om informatie. Vervolgens moet de verzekeringsmaatschappij de informatie nog bekijken. Dit kost meestal weer een paar maanden! Bovendien wordt bij letselschadezaken in veel gevallen met de afhandeling gewacht tot duidelijk is of de medische toestand nog verbetert. Soms kan dit jaren duren.

Wat kan ons kantoor voor u doen?

Heel simpel: de telefoon pakken. Vaak helpt het al om met de behandelaar van de verzekeringsmaatschappij duidelijke afspraken te maken. Bij langdurige schadetrajecten kan ons kantoor (desnoods via een spoedprocedure bij de rechter)een voorschot bedingen bij de verzekeringsmaatschappij.