Voorbeelden

Pas na ongeveer een jaar raapt hij de moed bij elkaar om stappen te zetten om de schade te verhalen. Op dat moment blijkt dat de toedracht van het ongeval niet is geregistreerd bij de politie. De verzekeraar van de automobilist wil maar 50 % aansprakelijkheid erkennen, en bagatelliseert niet alleen de ernst van het letsel maar ook de omvang van de schade.

Uit een uitgevoerde medische expertise komt allereerst wel de  ernst van het letsel vast te staan.

In 2011 hebben zich inmiddels al twee advocaten met de zaak bezig gehouden, en klopt de fietser bij ons kantoor aan.

Na veel getrek en uiteindelijk een procedure bij de rechtbank wordt in 2015 een voor de fietser ook bevredigende regeling getroffen.

De medewerkster klopt aan bij ons kantoor nadat zij een geschil heeft gehad met haar vorige advocaat. Op dat moment wordt al jaren zonder resultaat over de zaak onderhandeld. Als ons kantoor een rechtszaak aanspant, komt de verzekeraar van de werkgever wel over de brug. Nog voordat de rechter naar de zaak heeft gekeken, komt het tot een schikking.

Het Instituut heeft zich laten afschepen door de advocaat van de werkgever. Ons kantoor neemt contact op met een ex-collega van de onderhoudsmedewerker. Met hem stellen we een getuigenverklaring op omtrent blootstelling aan asbest tijdens het werk. Deze getuigenverklaring is samen met een sommatie van ons kantoor voldoende om de werkgever alsnog aansprakelijkheid te laten aanvaarden. Zonder dat het tot een (dure) rechtzaak komt, betaalt hij de nabestaanden een schadevergoeding.

Verschillende medische adviseurs zijn van mening dat er een medische fout is gemaakt. Desondanks weigert MediRisk aansprakelijkheid te erkennen. Ons kantoor schakelt de rechter in. Op basis van een nader deskundigenrapport aanvaardt MediRisk in 2009 alsnog aansprakelijkheid. Om de hoogte van het smartengeld te bepalen, is een tweede gerechtelijke procedure nodig. In 2010 eist de rechter uiteindelijk een bedrag dat driemaal zo hoog is als het bedrag dat MediRisk aanvankelijk bood. Bovendien moet MediRisk van de rechter alle advocaatkosten vergoeden.

Ons kantoor vraagt een aantal oud-collega’s van de lasser om een getuigenverklaring op papier te zetten en we sturen de verzekeraar van de werkgever een dagvaarding. Vervolgens erkent de verzekeraar alsnog aansprakelijkheid. Na onderhandelingen komt het tot een schikking. De cliënt ontvangt € 48.000. We laten meteen vastleggen dat hij (daar bovenop) smartengeld ontvangt als hij in de toekomst onverhoopt longkanker of een mesothelioom krijgt.